กระดาษ

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

ภายใน 1 หน้ากระดาษข้อความเดียวกันควรใช้สีเดียวกันและไม่ควรใช้สีตัดกันระหว่างสีพื้นกับสีของตัวอักษรเพราะจะทำให้ลายตา

ทควรใช้สีที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับคำหรือข้อความนั้น ๆ

เช่นข้อความที่เน้นความเร่าร้อน ตื่นเต้น อาจจะใช้สีแดง สีส้ม ข้อความที่กล่าวถึงความสงบนิ่ง ความเย็นอาจจะใช้ข้อความสีน้ำเงิน หรือสีฟ้า

การการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์

สื่อที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันถ้าเรามองไปรอบ ๆ ตัวจะเห็นเครื่องหมายภาพที่ปรากฏอยู่ทั่วไป

การนำหลักทฤษฎีมาประยุกต์ในการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายสื่อสัญลักษณ์

การการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายสัญลักษณ์ นักการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายจะต้องใช้ความรู้ความต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีอย่างยิ่งในการวิเคราะห์เนื้อหาของสารที่จะต้องการสื่อความหมายและสังเคราะห์

ให้เป็นรูปลักษณ์ที่ใช้เป็นสิ่งแทนอันต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีที่จะบอกได้ถึงความหมายทั้งยังต้องใช้ในการเขียนภาพ หรือผลิตภาพสัญลักษณ์ได้อย่างประณีต คมชัด