การกำหนดขนาด

Posted on: มกราคม 23, 2015, by :

การโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนน

การกำหนดขนาด

ผู้การออกแบบสื่อแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟจะมีหลายประเภทป้ายมีแนวทางในการกำหนดเรื่องของขนาดได้หลายวิธี หลายขนาด เช่นขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง แต่โดยทั่วไปการกำหนดขนาดในบ้านเราจะมีอยู่ 2 ขนาดได้แก่

1. ขนาด 31ฒx 43ฒและฒ24ฒx 35ฒ ซึ่งถ้าแบ่งเป็นขนาดเล็กลงสำหรับทำแผ่นโปสเตอร์ก็จะได้ขนาดเป็น 15?ฒx 21?ฒและฒ24ฒx 17?ฒ

2. ขนาด 10ฒx 21ฒ หรือ 24 ฒx 11 ? ฒหรือ 8 ฒx 17?ฒ

การกำหนดรูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบในสื่อ ได้แก่ รูปภาพจากการถ่ายภาพ ภาพเขียน ฯลฯ ที่ใช้ประกอบในการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน