การตลาด

Posted on: ตุลาคม 31, 2014, by :

สื่อโฆษณาคือเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่ง ที่มีหน้าที่นำพาข่าวสารที่ผู้โฆษณาต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และเกิดความต้องการในสินค้านั้นๆ การที่ผู้โฆษณาจะประสบความสำเร็จทางด้านการสื่อสารผู้โฆษณาควรที่จะรู้จักลักษณะของสื่อโฆษณาแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สื่อโฆษณาที่นิยมใช้โดยทั่วไปในปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งสื่อดังกล่าวเป็นสื่อหลักที่ใช้กันเป็นส่วนมากในงานโฆษณา เนื่องจากเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมาก ดังนั้น ในการวางแผนการใช้สื่อ งบประมาณด้านสื่อส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สื่อเหล่านี้เป็นอันดับแรก สำหรับสื่อ ณ จุดซื้อ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อนอกสถานที่ เช่น แผ่นป้ายต่างๆ จะมีความสำคัญในฐานะเป็นสื่อสนับสนุน ซึ่งทำหน้าที่ในการเตือนความจำผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวย้ำสารโฆษณาจากสื่อหลักซึ่งได้โฆษณาไปแล้วนั่นเอง ทีนี้ทุกท่านคงพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า สื่อโฆษณามีความหมายว่าอย่างไร

ป้ายโฆษณาเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ถือกำเนิดมาแต่โบราณกาล แต่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นไม่กี่ปีมานี้เอง นั่นก็เพราะการแข่งขันทางการค้าที่มีความรุนแรงขึ้นมาโดยตลอด ในอดีตนั้นการทำป้ายโฆษณาจะอาศัยความสามารถของศิลปินในการสร้างสรรค์สื่อโฆษณารูปแบบนี้ออกมา ซึ่งมีจำนวนน้อยมากที่ได้รับการยอมรับจากบรรดาบริษัทใหญ่ๆ จึงทำให้มีเพียงบริษัทที่มี