การติดตั้ง

Posted on: ตุลาคม 31, 2014, by :

2. การติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม ทำให้ได้รับความสนใจน้อย

3. การผลิตจำเป็นต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูง เสียค่าใช้จ่ายมาก

4. เป็นการไม่รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี

การออกแบบโครงร่างแผ่นป้ายโฆษณา

ในการจัดทำแผ่นป้ายโฆษณานั้น ควรทำการออกแบบโครงร่างไว้ก่อน ซึ่งสิ่งที่ใช้ในการออกแบบฌโครงร่าง คือ ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลบริษัท หรือหน่วยงาน ได้แก่

โลโก้

ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

E-Mail Address

2. ข้อความโฆษณาเชิญชวนให้ทราบ

ความหมายของคำว่าสื่อโฆษณา

ท่านคงได้ยินคำว่า สื่อโฆษณา มาหลายครั้ง บางครั้งท่านอาจไม่สงสัยเลยว่า สื่อโฆษณาคืออะไร เพราะความหมายมันมีความชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ท่านเคยรู้ไหมว่า คำว่า สื่อโฆษณา มันมีความหมายจริงๆอย่างอย่างไร ครอบคลุมถึงไหนบ้าง เราจะพาท่านไปทำความเข้าใจกับคำสั้นๆคำนี้กัน