ความจำกัด

Posted on: ตุลาคม 10, 2014, by :

4. ไม่มีความจำกัดในเรื่องของเวลาในการนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข้อมูล

5. ข้อความที่กะทัดรัดกลายเป็นจุดสนใจ จุดเด่นที่ควรจดจำ

หลากสาระน่ารู้เรื่อง “ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน”

ในการทำการตลาด แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนประชาสัมพันธ์สินค้า “ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนสินค้า” เป็นวิธีโปรโมตหนึ่งที่มีผลต่อผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเป็นสื่อที่กว้างขวาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและชัดเจน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายที่สุด เช่น ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนตามทางด่วนหรือบนตึกสูง ป้ายขนาดใหญ่ ตัวอักษรโดดเด่นดึงดูดตา แน่นอนว่าผ่านสายตาของคนเป็นหมื่นๆ คนทุกวัน นอกจากนี้อีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้บ่อยนั่นก็คือ ป้ายหาเสียงของนักการเมือง ฤดูกาลเลือกตั้งมาเยือนเมื่อไหร่ ป้ายแนะนำผู้สมัครล้นเมืองเมื่อนั้น

ดังนั้นสรุปแล้ว ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน คือ สื่อเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทหนึ่งที่ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการแนะนำให้คนอื่นรู้จักสินค้า ผ่านรูปภาพ ถ้อยคำที่สั้น กระชับ