ความหมายของแผ่นป้ายโฆษณา

Posted on: ตุลาคม 31, 2014, by :

แผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์ (Poster) เป็นสื่อที่มีความสำคัญมากในวงการประชาสัมพันธ์ เพราะแผ่นป้ายโฆษณาสามารถเผยแพร่ได้สะดวกและกว้างขวาง  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกพื้นที่  สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษา  มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ สามารถออกแบบกราฟิกได้อย่างอิสระ  เพื่อโน้มน้าวความรู้สึกได้เป็นอย่างดี

ความหมายของแผ่นป้ายโฆษณา

แผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์  (Poster)  หมายถึงแผ่นป้ายที่สามารถนำเสนอข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้มาก ผลิตง่าย ใช้สะดวก จึงเป็นที่นิยมตลอดมา การออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง ดังนี้

1 .แผ่นป้ายโฆษณาต้องเป็นแผ่นเดียว สามารถติดลงบนพื้นผิวประเภทใดก็ได้

2. ต้องมีข้อความประกอบเสมอ

3. ใช้สำหรับปิดไว้ในที่สาธารณะ

4. สามารถผลิตขึ้นเป็นจำนวนมากได้

วัตถุ หรือภาพประกอบ

การจัดเรียงภาพประกอบก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยที่จะทำให้ Banner มีความน่าสนใจ เพราะหากมีมากเกินไปก็จะทำให้ดูรกหูรกตา หรือถ้าหากน้อยเกินไปก็จะทำให้ไม่น่าสนใจเอาเสียเลย ดังนั้นจะต้องให้เกิดความสมดุลย์ โดยนำภาพประกอบมาใช้ในการสร้างจุดเด่น หรือจุดโฟกัสให้กับ Banner แต่ในบางครั้งก็อาจจะนำมาใช้เป็นพื้นหลัง (Back Ground)