ความหมาย

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

ถนน มันมีความหมายจริงๆอย่างอย่างไร ครอบคลุมถึงไหนบ้าง เราจะพาท่านไปทำความเข้าใจกับคำสั้นๆคำนี้กัน

สื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนคือเครื่องมือทางการตลาดชิ้นหนึ่ง ที่มีหน้าที่นำพาเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงที่ผู้แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนต้องการให้ผู้บริโภคได้รับรู้ และเกิดความต้องการในสินค้านั้นๆ การที่ผู้แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนจะประสบความสำเร็จทางด้านการสื่อสารผู้แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนควรที่จะรู้จักลักษณะของสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนแต่ละชนิด เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่นิยมใช้โดยทั่วไปในปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งสื่อดังกล่าวเป็นสื่อหลักที่ใช้กันเป็นส่วนมากในงานแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน เนื่องจากเป็นสื่อมวลชนที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคจำนวนมาก ดังนั้น ในการวางแผนการใช้สื่อ งบประมาณด้านสื่อส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่สื่อเหล่านี้เป็นอันดับแรก สำหรับสื่อ ณ จุดซื้อ แผ่นพับ ใบปลิว สื่อนอกสถานที่ เช่น แผ่นป้ายต่างๆ จะมีความสำคัญในฐานะเป็นสื่อสนับสนุน ซึ่งทำหน้าที่ในการเตือนความจำผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือตัวย้ำสารแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนจากสื่อหลักซึ่งได้แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนไปแล้วนั่นเอง ทีนี้ทุกท่านคงพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมว่า สื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนมีความหมายว่าอย่างไร