ค่าน้ำหนักของสี

Posted on: มกราคม 23, 2015, by :

ประเภทป้ายและตกแต่งตัวอักษรให้สวยงามและเป็นแรงบันดาลใจให้อยากรู้ อยากดู อยากเห็น มากกว่ารูปแบบตัวอักษรแบบธรรมดา

3.สีของตัวอักษร การกำหนดเรื่องที่เกี่ยวกับสี เพื่อที่จะเน้นข้อความให้เด่นชัดขึ้น สวยงามขึ้น

การกำหนดสีให้ยึดหลัก 3 ประการ คือ

ค่าน้ำหนักของสี (Tone Of color)

สีของตัวอักษรควรมีค่าน้ำหนักที่ตัดกับสีพื้นและควรเป็นสีที่ขัดแย้งกับสีพื้นมากที่สุด การตัดกันมากจะทำให้ตัวอักษรดูเด่นมาขึ้น

ทสีของตัวอักษรต้องไม่ใช้หลายสีจนเกินไป

ภายใน 1 หน้ากระดาษข้อความเดียวกันควรใช้สีเดียวกันและไม่ควรใช้สีตัดกันระหว่างสีพื้นกับสีของตัวอักษรเพราะจะทำให้ลายตา

ทควรใช้สีที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับคำหรือข้อความนั้น ๆ

เช่นข้อความที่เน้นความเร่าร้อน ตื่นเต้น อาจจะใช้สีแดง สีส้ม ข้อความที่กล่าวถึงความสงบนิ่ง ความเย็นอาจจะใช้ข้อความสีน้ำเงิน หรือสีฟ้า

การการออกแบบสื่อแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟจะมีหลายประเภทป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์