งานอลูมิเนียมคอมโพสิต

–  งานอลูมิเนียมคอมโพสิตแผงตัวซีป้าย  งานป้ายทาวเวอร์  งานแผงเกล็ดงานโครงเหล็ก งานกันสาด

งานอลูมิเนียมคอมโพสิตอุดร  แผงตัวซีป้ายอุดร  งานป้ายทาวเวอร์อุดรงานแผงเกล็ดอุดรงานโครงสร้างเหล็กอุดร งานกันสาดอุดร  งานโครงเหล็กอุดร