ต้นทศวรรษ

Posted on: กุมภาพันธ์ 6, 2015, by :

ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนใน โทรทัศน์ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 และต้นทศวรรษ

1950 ด้วย มีการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างผู้ที่ต้องการให้วิทยุเป็นการประกอบธุรกิจโฆษณามีความสำคัญมากกับผู้ที่ ต้องการให้คลื่นวิทยุเป็นสมบัติ

สาธารณะและต้องใช้โดยไม่หวังผลกำไร

ในทศวรรษ 1960 วงการแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนได้ก้าวเข้าสู่การแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนยุคใหม่ที่เริ่มใช้ข้อความที่แปลกตาเพื่อดึงดูด

ความสนใจของผู้คน บริษัท Volkswagen สร้างแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนที่ใช้หัวข้อว่า “คิดเล็กๆ” และ “มะนาว”

(สัญลักษณ์อธิบายรูปร่างของรถในสมัยนั้น) นับเป็นผู้บุกเบิกการแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนโดยใช้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง