ท้องถนน

Posted on: ตุลาคม 10, 2014, by :

แผ่นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนหรือโปสเตอร์

แผ่นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน หรือ โปสเตอร์ (poster) เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในการประชา

สัมพันธ์เพราะสื่อเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทนี้ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีเผยแพร่ได้สะดวกและกว้างขวาง สามาระเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้

ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุ่นในตัวสื่อได้เป็นอย่างดี ในการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดี

สร้างรูปภาพประกอบ ตลอดจนแนวทางการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้ายกราฟิกได้อย่างอิสระและสวยงาม

ลักษณะของแผ่นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนจะต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผลิตง่าย ใช้สะดวก จึงเป็นที่นิยมตลอดมา ในเบื้องต้นมีการกำหนดลักษณะกว้าง ๆ ของการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมี