ปริมาณ

Posted on: ตุลาคม 31, 2014, by :

สิ่งที่น่าสนใจ เช่นเกี่ยวกับปริมาณ , เกี่ยวกับขนาด เป็นต้น เพื่อให้ผู้ชมสนใจที่จะคลิกดูรายละเอียดต่อ

โหลดเร็ว

ข้อนี้สำคัญไม่แพ้กัน เพราะหากโหลดช้าผู้ชมก็จะเปิดไปหน้าอื่นก่อนที่จะได้เห็นแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนของเรา ทำให้เราเสียโอกาสในการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนไปอย่างน่าเสียดาย

ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะเราในฐานะคนทำ หรือเจ้าของ Banner ต้องระวังอย่าไปละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่น ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการป้องกันผู้อื่นไม่ให้มาละเมิดลิขสิทธิ์ของเราเช่นกัน

ลักษณะที่ดีของแผ่นป้ายโฆษณา

การออกแบบแผ่นป้ายโฆษณาได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการสร้างสรรค์ให้มีลักษณะโดดเด่น เร้าใจมากยิ่งขึ้นโดยไม่มีขอบเขต ดังนั้นการวางแผนการผลิตจึงเป็นไปอย่างคล่องตัว มีแนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการผลิตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น  มีการเน้นความแปลกตา สวยงาม ซึ่งลักษณะที่ดีของแผ่นป้ายโฆษณาควรสนองแนวคิด 5 ประการ ดังนี้

1. ตอบสนองจุดประสงค์ในการสื่อความหมายได้อย่างสมบูรณ์

2. มีความชัดเจนในภาพลักษณ์ และข้อความที่ใช้ในการสื่อความหมายต้องมีความชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสม

3. รูปภาพและข้อความที่นำเสนอต้องสอดคล้อง สัมพันธ์กัน และส่งเสริมซึ่งกัน