ปัจจุบัน

Posted on: มกราคม 23, 2015, by :

ยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟจะมีหลายประเภทป้ายแผ่นป้ายแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนโดยทั่วไปมีอยู่ 3 ขนาดด้วยกันคือ ขนาดใหญ่สำหรับข้อความพาดหัว(Heading) ขนาดกลางสำหรับข้อความรองพาดหัว(Sub Heading) และขนาดเล็กสำหรับข้อความรายละเอียด

ตารางเปรียบเทียบขนาดตัวอักษรที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับวัยของผู้อ่าน

อายุ

ขนาดอักษรโรมัน(พอยต์)

ขนาดอักษรไทย(พอยต์)

5-7

18

20 – 30

7-8-9

12-14

18-30

10-12

11-12

16-18

12ขึ้นไป