ป้ายอุดร

Posted on: มิถุนายน 9, 2015, by :

18. สื่อ ณ จุด ซื้อ (Point of purchase media)

ข้อดีของสื่อ ณ จุดซื้อ

1. เสียค่าใช้จ่ายน้อย

2. กระตุ้นให้เกิดการกระทำทันที

3. เพื่อเตือนความทรงจำในตรายี่ห้อ

ข้อจำกัดของสื่อ ณ จุดซื้อ

1. เป็นสื่อแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเฉพาะจุด ไม่กว้างขวาง

2. มีข้อจำกัดในเชิงพื้นที่ของราคาปลีก

สื่อแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนกลางแจ้ง ( Outdoor )

การแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟ