ผู้ผลิต

Posted on: ตุลาคม 10, 2014, by :

ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 500,000 คน ผู้ผลิตอาจเลือกทำป้ายขนาดใหญ่ติดบนตึกที่มีรถผ่านสม่ำเสมอ ลงทุน 200,000 บาท/ชิ้น แต่ทำเพียง 2 ชิ้น (ใช้งบ 400,000 บาท) หรือทำสื่อโบรชัวร์เฉลี่ยใบละ 2 บาท จำนวน 500,000 แผ่น (ใช้งบ 1,000,000 บาท) จะเห็นได้ว่าในปริมาณเป้าหมายที่เท่ากัน การทำป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนช่วยลดต้นทุนได้มากกว่า และถ้าป้ายทำจากต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานที่มีคุณภาพก็ยิ่งอยู่ได้นาน คุ้มมากขึ้น

เนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทของป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่เห็นทั่วไปมีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ แต่ละอย่างเรียกต่างกันตามรูปแบบ ดังนี้

1) ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนขนาดใหญ่ หรือ บิลบอร์ด (Billbord) คือ ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนขนาดใหญ่ตามทางถนนทั่วไป บนอาคารสูง สี่แยก สะดุดตา

2) ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนทางเท้า หรือ คัตเอาท์ (Cut out) คือป้ายขนาดไม่ใหญ่มาก มองเห็นในระดับสายตา เช่น ป้ายหาเสียงนักการเมือง ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนหน้าร้าน เป็นต้น

3) แผ่นภาพโปสเตอร์ (Poster) คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นเดียว พิมพ์ด้วยกระดาษขนาดต่างๆ ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีนำไปแปะตามที่ต่างๆ ได้

4) ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนทางอินเทอร์เน็ต หรือ แบนเนอร์ (Banner) คือ