ภาษา

Posted on: กุมภาพันธ์ 6, 2015, by :

2. ใช้ถ้อยคำภาษาที่ตรงความหมายที่ต้องการ สอดคล้องกับวัฒนธรรมของการใช้ภาษา

3. ใช้ถ้อยคำ ภาษาที่ถูกต้อง ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่ ไม่ใช้ภาษาแสลง วิบัติ หรือคำต่ำกว่ามาตรฐาน

4. ใช้ภาษาให้ถูกต้องตามแบบแผน ไม่ใช้ถ้อยคำที่ตัด หรือย่อที่รู้กันเฉพาะกลุ่ม

5. ไม่ใช้คำที่มีความหมายกำกวม เข้าใจได้สองแง่สองมุม  คำผวน  คำภาษาตลาด

6. ไม่ใช้คำวิชาการหรือศัพท์เทคนิคเกินความจำเป็น

7. ควรใช้คำที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับกาลเทศะและบุคคล  ไม่ส่อเสียด  ไม่ทับถมผู้อื่น

9. ไม่ใช้ภาษาโลดโผนและแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเกินความจริง เป็นการดูถูกสติปัญญาผู้รับสาร

ประวัติป้ายแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนน

ในศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้การประกอบธุรกิจโฆษณามีความสำคัญมากแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายไวนิล ป้ายคัทเอ้าท์ ป้ายไฟตามท้องถนนเติบโตเป็นอย่างมาก

ในสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จของการแผ่นป้ายการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้าน