มองเห็น

Posted on: ตุลาคม 14, 2014, by :

ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีนำไปใช้งานได้หลายลักษณะมีรูปแบบที่น่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นยอมรับและ ความเป็นเอกลักษณ์

ขั้นตอนในการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้าย

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวคิดในการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้าย

2. กำหนดแนวคิดหลักโดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นบรรทัดฐาน

3. เลือกหาสิ่งดลใจในการการออกแบบสื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทป้าย อาจจะเป็นรูปทรงทางเรขาคณิต รูปทรงอิสระ หรืออื่น ๆ

4. กำหนดรูปร่างภายนอก

5. ร่างภาพเพื่อหารูปแบบที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่โดยร่างไว้หลาย ๆ แบบ

6. ลดทอนรายละเอียด

7. ร่างแบบเขียนสี

8.เขียนแบบจริง

ท่านคงได้ยินคำว่า สื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน มาหลายครั้ง บางครั้งท่านอาจไม่สงสัยเลยว่า สื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนคืออะไร เพราะความหมายมันมีความชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ท่านเคยรู้ไหมว่า คำว่า สื่อแผ่นป้ายโฆษณาตามท้อง