รูปภาพ

Posted on: ตุลาคม 10, 2014, by :

ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบรูปภาพ Herman F. Brandt  ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับจุดสนใจซึ่งเป็นตำแหน่งที่เด่นที่สุดของภาพโดยวัดจากจากการมองในกรอบสี่เหลี่ยมของขนาดกระดาษ ได้ผลสรุปจุดสนใจในการมองของคนเรา ดังนี้

41%   20%

25%   14%

ในส่วนของสีสันควรเลือกโทนสีที่ไม่ขัดกันเองในป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน เพราะแทนที่จะสวยกลับดูรกและไม่น่าสนใจไปเลย แต่ถ้าเลือกสีได้ลงตัว ป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนของเราก็จะดูมีรสนิยมและสร้างความน่าเชื่อถือได้ด้วย

6) ใช้ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานคุณภาพ ไม่ว่าป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนนั้นจะทำมาจากต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานเนื่องจากประเภทของป้ายโฆษณาจะมีหลายประเภทใดก็ควรยึดให้มั่นว่าควรใช้ของที่มีคุณภาพ อย่าเพียงประหยัดในเรื่องเล็กน้อย คิดว่าซื้อของเกรด B ถูกกว่าเกรด A หลายบาทเลยเลือกใช้ของเกรด B แต่ถ้าลองพิสูจน์กันจริงๆ จะรู้ว่าของที่มีคุณภาพมีมีราคาย่อมเยาถูกกว่า ดูจากความคุ้มค่า คงทน  เน้นอายุการใช้งานหลายปี ซึ่งถ้าหากเลือกใช้ของที่ไม่มีคุณภาพผ่านไปไม่กี่ปีต้องมาเสียค่าซ่อมแซม และต้องเสียเวลามาดูแลอีกด้วย ในกรณีที่เป็นป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนขนาดใหญ่ติดตั้งนอกอาคาร ต้องใช้ไม้ หรือโครงสร้างเหล็ก ยิ่งจำเป็นต้องเลือกของที่มีคุณภาพ มีความคงทนแข็งแรง เพราะภายนอกอาคารต้องเจอกับปัญหาต่างๆ เช่น ลมแรง ฝนตก การเลือกใช้ของที่มีคุณภาพจะช่วยลดรายจ่ายด้านการดูแลและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานอีกด้วย