ศัพท์เทคนิค

Posted on: กันยายน 22, 2014, by :

6. ไม่ใช้คำวิชาการหรือศัพท์เทคนิคเกินความจำเป็น

7. ควรใช้คำที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับกาลเทศะและบุคคล  ไม่ส่อเสียด  ไม่ทับถมผู้อื่น

9. ไม่ใช้ภาษาโลดโผนและแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเกินความจริง เป็นการดูถูกสติปัญญาผู้รับสาร

ประวัติป้ายแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน

ในศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเติบโตเป็นอย่างมาก

ในสหรัฐอเมริกา ความสำเร็จของการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนนำไปสู่การส่งแคตตาล็อกไปตามบ้านแล้วให้ผู้รับต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสั่งของ

ทางจด *** ยได้ ค.ศ. 1841 บริษัทตัวแทนแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนแรกของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นโดยการก่อตั้งของ Volney Palmer

ในเมืองบอสตัน ในระยะแรกบริษัทนี้เป็นนายหน้าขายพื้นที่แผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนในหนังสือพิมพ์ ค.ศ. 1875 N.W. Ayer เปิดบริษัท