สามารถเข้าใจ

Posted on: ตุลาคม 31, 2014, by :

และกัน

4. สามารถเข้าใจได้ง่าย ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด

5. มีความกะทัดรัด แสดงแนวคิดหลักเพียงอย่างเดียว

ข้อดี-ข้อเสียของแผ่นป้ายโฆษณา

ข้อดีของแผ่นป้ายโฆษณา

1. ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวาง และสามารถเลือกติดตั้งเฉพาะพื้นที่ได้

2. มีความถี่ในการมองเห็นบ่อย เพราะจุดติดตั้งส่วนใหญ่เป็นเส้นทาง หรือบริเวณที่ต้องเดินผ่านไปมาเสมอ

3. สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี

4. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาในการนำเสนอข้อมูล

5. ข้อความที่กะทัดรัด ทำให้เกิดความสนใจและเป็นจุดเด่นที่ทำให้เกิดการจดจำ

ข้อเสียของแผ่นป้ายโฆษณา

1. การนำเสนอข้อมูลมีข้อจำกัดสูง ทำให้ขาดรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสื่อชนิดอื่น ๆ