เพิ่มเติม

Posted on: ตุลาคม 11, 2015, by :

1. การละลาย การไหม้ของหลอดไฟหรือท่อที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือความเสียหายของเครื่องยนต์กลไก หรือความบกพร่องของไฟฟ้า หรือเครื่องจักรกล

2. การซ่อมแซม การทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย หรือการติดตั้ง การสึกหรอ การเสื่อมสภาพ การเสื่อมราคา

3. ความเสียหายของหลอดไฟ เว้นแต่หลอดไฟถูกกระแทก

4. การใช้งานมากเกินขนาด ใช้ความร้อนสูงเกินขนาด หรือเร่งเครื่องเกินกำลัง

5. ความเสียหายจากสภาพอากาศ

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

1. ค่าขนย้ายซากทรัพย์ (ป้ายอุบล ไวนิลอุบลและโครงสร้าง)

2. ลมพายุ

แผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลหรือโปสเตอร์ (Poster) เป็นสื่อที่มีความสำคัญมากในวงการประชาสัมพันธ์ เพราะแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลสามารถเผยแพร่ได้สะดวกและกว้างขวาง  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกพื้นที่  สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัยทุกระดับการศึกษา  มีความยืดหยุ่นในการออกแบบ สามารถออกแบบกราฟิกได้อย่างอิสระ  เพื่อโน้มน้าวความรู้สึกได้เป็นอย่างดี

ความหมายของแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบล

แผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลหรือโปสเตอร์  (Poster)  หมายถึงแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลที่สามารถนำเสนอข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ได้มาก ผลิตง่าย ใช้สะดวก จึงเป็นที่นิยมตลอดมา การออกแบบแผ่นป้ายอุบล ไวนิลอุบลจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 อย่าง