เวลา

Posted on: กันยายน 22, 2014, by :

เป็นเวลา สั้นๆ ต่อมา เจ้าของสถานีวิทยุเห็นว่าหากขายช่วงเวลาแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนให้กับหลายๆบริษัทจะทำเงินได้มากกว่า

มีสปอนเซอร์เจ้าเดียว วิธีนี้ถูกนำไปใช้กับการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนใน โทรทัศน์ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 และต้นทศวรรษ

1950 ด้วย มีการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างผู้ที่ต้องการให้วิทยุเป็นธุรกิจกับผู้ที่ ต้องการให้คลื่นวิทยุเป็นสมบัติ

สาธารณะและต้องใช้โดยไม่หวังผลกำไร

ในทศวรรษ 1960 วงการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนได้ก้าวเข้าสู่การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนยุคใหม่ที่เริ่มใช้ข้อความที่แปลกตาเพื่อดึงดูด

ความสนใจของผู้คน บริษัท Volkswagen สร้างแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่ใช้หัวข้อว่า “คิดเล็กๆ” และ “มะนาว”

(สัญลักษณ์อธิบายรูปร่างของรถในสมัยนั้น) นับเป็นผู้บุกเบิกการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนโดยใช้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง

ความประทับตราตรึงแก่ผู้อ่าน วงการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนของอเมริกายุคนี้ถูกเรียกว่าเป็นยุคปฏิวัติความคิดสร้างสรรค์