แผ่นป้ายโฆษณา

Posted on: กันยายน 22, 2014, by :

นักแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่โดดเด่นได้แก่ Bill Bernbach ผู้ที่ช่วยสร้างแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนของ Volkswagen และอื่นๆอีกมากมาย

อินเทอร์เน็ตได้เปิดพรมแดนใหม่แห่งการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนและทำให้เกิดยุค”ดอตคอม”เฟื่องฟูในทศวรรษที่ 1990

บริษัทต่างๆอาศัยเงินจากการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเพียง อย่างเดียวโดยการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพทุกอย่างตั้งแต่คูปองไปจนถึงบริการอินเทอร์เน็ต

ในช่วงก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 *** เกิลและบริษัทอีกจำนวนหนึ่งได้นำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพกลยุทธ์การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนที่มีความเกี่ยวข้อง

กับเนื้อหา แทนที่จะแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนทุกอย่างโดยไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ทำให้เกิดกระแสการสร้างแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนแบบอินเทอร์

แอคทีฟอย่างมากมาย

นวัตกรรมแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนเมื่อไม่นานมานี้ได้แก่การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนแบบกระจายไปทั่ว กล่าวคือ การแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนตามที่สาธารณะ

เช่นการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนตามรถ หรือการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนแบบอินเทอร์แอฟทีฟที่อนุญาตให้ผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนนได้

ความสำคัญของแผ่นป้ายโฆษณาตามท้องถนน