แผ่นโฆษณา

Posted on: กันยายน 24, 2013, by :

ภายใน 1 แผ่นโฆษณา ข้อความเดียวกันควรใช้สีเดียวกัน และไม่ควรใช้สีตัดกันระหว่างสีพื้นกับสีตัวอักษรเพราะทำให้ลายตา

ควรใช้สีให้เหมาะสมกับคำหรือข้อความนั้น ๆ

ข้อความที่เน้นความเร่าร้อน ตื่นเต้น อาจใช้สีแดง สีส้ม ส่วนข้อความที่แสดงถึงความสงบนิ่ง ความเย็น อาจใช้สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า หรือน้ำเงิน

ร้านลักษณะป้ายจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณา รับทำลักษณะป้ายจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณาโฆษณามีการแบ่งออกเป็นเนื่องจากประเภทที่กล่าวมานั้นใหญ่ๆตามมีรูปแบบที่แปลกใหม่การนำไปใช้งาน ได้ 2 เนื่องจากประเภทที่กล่าวมานั้น ได้แก่

1.ร้านลักษณะป้ายจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณา รับทำลักษณะป้ายจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณาสำหรับติดตั้งภายในภายนอกอาคารมีลักษณะ ส่วนใหญ่จะเป็นร้านลักษณะป้ายจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณา รับทำลักษณะป้ายจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณาที่เน้นไปที่ความคมชัดของตัวร้านลักษณะป้ายจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณา รับทำลักษณะป้ายจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณา เนื่องจากจะเป็นร้านลักษณะป้ายจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณา รับทำลักษณะป้ายจะเป็นแบบทนแดดทนฝนโฆษณาระยะใกล้หรือระยะสายตาของผู้บริโภคและ บางครั้งตัวร้านลักษณะป้ายจะ