Banner

Posted on: ตุลาคม 31, 2014, by :

เล็กๆ” และ “มะนาว” (สัญลักษณ์อธิบายรูปร่างของรถในสมัยนั้น) นับเป็นผู้บุกเบิกการโฆษณาโดยใช้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง ความประทับตราตรึงแก่ผู้อ่าน วงการโฆษณาของอเมริกายุคนี้ถูกเรียกว่าเป็นยุคปฏิวัติความคิดสร้างสรรค์ นักโฆษณาที่โดดเด่นได้แก่ Bill Bernbach ผู้ที่ช่วยสร้างโฆษณาของ Volkswagen และอื่นๆอีกมากมาย

การทำป้ายโฆษณา (Banner)

ในการโฆษณาบนเว็บไซต์ สิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความน่าสนใจ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้ผลยิ่งขึ้น คงหนีไม่พ้น Banner แต่ไม่ใช่ว่า Banner ที่ใช้ในการโฆษณาทุก Banner จะได้ผลเหมือนกัน เนื่องจากมีองค์ประกอบกันหลายๆ อย่างที่จะทำให้ Banner นั้นดูน่าสนใจ

องค์ประกอบของ Banner

ขนาด

ขนาดของ Banner จะเป็นตัวกำหนดว่า เราจะสามารถนำเสนอสิ่งที่เราต้องการได้มากน้อยขนาดไหน เช่นหากเป็น Banner ขนาดใหญ่ก็จะนำเสนอได้มากขึ้น และโดดเด่นเห็นชัด แต่ข้อเสียคือค่าโฆษณาก็จะแพงตามไปด้วย

ข้อความ

ข้อความที่นำเสนอจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อถึงผู้ชมจริงๆ เช่น จุดเด่นของสินค้า และบริการ ซึ่งจะต้องนำเสนอให้ครบถ้วนในพื้นที่อันน้อยนิดนี้ให้ได้ ดังนั้นก่อนจะทำ Banner แต่ละอันจะต้องคิดตรงนี้เอาไว้ก่อนให้ดี เพราะถ้ามาคิดไปทำไปก็จะช้าและเสียเวลา

สีสัน