ภายใน 1 แผ่นโฆษณา ข้อความเดียวกันควรใช้สีเดียวกัน และไม […]